سیاست دسترسی آزاد

 | Post date: 2017/10/28 | 
مجله زیست پزشکی جرجانی یک مجله با دسترسی آزاد است که توزیع مقالات پژوهشی را در جامعه جهانی به صورت رایگان و دربستر اینترنت امکان پذیر می سازد. 

View: 1292 Time(s)   |   Print: 198 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2020 All Rights Reserved | Jorjani Biomedicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb